Top
m

Unieco Italija, 2004. god.

Građevinski radovi na izgradnji armirano betonske konstrukcije sportsko rekreacionog centra – plivališta, “Impianto natatorio integrato nel Comune di Rubiera (R.E.)” s više zatvorenih i otvorenih bazena, u R. Italiji u gradu Rubiera općina Rubiera/Reggio Emilia. Poslodavac UNIECO s.c.r.l. Reggio Emilia, 2004. godina.

Category: