Top
m

Škola Langen, 2003. god.

Građevinski radovi na izgradnji armirano betonske konstrukcije OSNOVNE ŠKOLE u Langenu SR Njemačka. Poslodavac Bilfinger berger Bau A.G. 2002/2003. godina.

Category: