Top
m

Crkva Kotari, 1999/2000. god.

Obnova barokne crkve Sv. Leonarda, spomenika pod zaštitom Republike Hrvatske, u Kotarima kod Samobora. Izvedeni su specijalni radovi na hidroizolaciji nosivih zidova, te konzervatorski radovi na obnovi pročelja crkve.  1999/2000. god.

Category: